23/04/18  Tin của trường  132
HỘI THI “KỂ CHUYỆN THEO SÁCH” CỦA TRƯỜNGTIỂU HỌC ĐẠI TẬP NĂM HỌC 2017 – 2018 
 25/04/16  Tin của trường  319
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Đại Tập.